קירור תהליכי

 תכנון של מערכות קירור תהליכי מכל הסוגים ובכל סוגי הקררים כולל מים וגליקול

תפוקות 10-10000 טון קירור

טמפרטורות חדר של 40C to 25C-   

וטמפרטורות סביבה של 10C- עד 55