שירותים

כחברה משפחתית אנו מסוגלים לעבודה מאומצת בתנאים ובשעות בלתי מקובלות כדי להבטיח את לוחות הזמנים הנדרשים על ידי לקוחותינו. יכולת הביצוע של משרדנו מתבטאת בכ- 3000 שעות תכנון ושרטוט לחודש. המצוינות של הצוות הבכיר באה לידי ביטוי בפיתוח פיתרון ייחודי לכל פרויקט. כל פרויקט הוא אתגר חדש. צוות המשרד הינו משתתף אקטיבי בכל תהליך התכנון

:אנו מספקים גם שרותי הנדסה בנושאים נוספים כגון

בקרת מבנה מידול 2D/3D של מערכות אלקטרו-מיכניות

סופרפוזיציה – תיאום מערכות

יעוץ בקשר למעטפת המבנה כולל ביצוע הרצות CFD למעבר חום וזרימה

אגירת קור, אגירת חום

ניצול חום שיורי

טפול אקלימי במטבחים וחדרי קירור

(אישור מתקני אמוניה (בודק מוסמך

תמיכה וגבוי לתחזוקה ולתפעול

יעוץ בקשר לעמידת מתקני קירור ומיזוג אוויר ברעידות אדמה

רישוי עסקים, רישוי רעלים, רישוי בפקע"ר

פרויקטי מפתח